ОДЛУКА – ЈАВНЕ НАБАВКЕ

фебруар 8, 2021

На основу члана 19. Статута Јавне установе позоришта ,,Бора Станковић“ у Врању Управни одбор позоришта на својој редовној 2. Седници одржаној дана 29.01.2021. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

           Усваја се Правилник о организацији поступка јавних набавки у  ЈУ Позоришту ,,Бора Станковић“.

           Одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку доставити:

  – Председнику Управног одбора

  -Директору позоришта

  -Архиви

Председник Управног одбора

Сања Златковић