Пун назив установе: ЈАВНА УСТАНОВА ПОЗОРИШТЕ БОРА СТАНКОВИЋ

Адреса: Народног хероја 1, 17501 Врање

Шифра делатности: 9001 извођачка уметност

Матични број: 17499688

ПИБ: 102968971

Жиро рачун: 840-759664-54 / 840-727668-12

ЈББКС: 08073 (за Централни Регистар Фактура)

Позориште "Бора Станковић" задржава сва права на садржај.

Веб-сајт израдио "Релоад" - задржана сва права на прилагођени софтвер и дизајн.