На основу члана 19. Статута Јавне установе позоришта ,,Бора Станковић“ у Врању Управни одбор позоришта на својој редовној 2. Седници одржаној дана 29.01.2021. године доноси следећу:

 

ОДЛУКУ

 

           Усваја се Правилник о организацији поступка јавних набавки у  ЈУ Позоришту ,,Бора Станковић“.

           Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

Одлуку доставити:

  - Председнику Управног одбора

  -Директору позоришта

  -Архиви

                                                                                 

Председник Управног одбора

Сања Златковић

Позориште "Бора Станковић" задржава сва права на садржај.

Веб-сајт израдио "Релоад" - задржана сва права на прилагођени софтвер и дизајн.