На основу члана 19. Статута ЈУ Позориште „Бора Станковић“ Врањена седници Управног одбора, одржаној дана 12.10.2015. године, донета је

 

Одлука

 

            Усваја се ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ПОЗОРИШТЕ „БОРА СТАНКОВИЋ“ ВРАЊЕ

 

Образложење

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, број 106/13), донета је одлука сходно Законским овлашћењима и роковима у Закону о јавним набавкама.

 

 

Председник

Зоран Ристић

Позориште "Бора Станковић" задржава сва права на садржај.

Веб-сајт израдио "Релоад" - задржана сва права на прилагођени софтвер и дизајн.